نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

نگاهی به تاثیر همه جانبه رونق فرش و فرشبافی

نگاهی به تاثیر همه جانبه رونق فرش و فرشبافی

هر آنچه از تاریخ ، فرهنگ ، هنر ، اشتغال ، اقتصاد ، تجارت ،افزایش درآمد ناخالص ملی و … بخواهیم در فرش مستتر و با رونق فرش و فرش بافی میسر است.

چرخهء عظیم فرشبافی با پشتوانه فرهنگی و تاریخی ریشه دار در این سرزمین موجب کمک به افزایش دامداری ، رونق کارخانه های ریسندگی ، تجهیز و گسترش کارگاه های رنگرزی و ترغیب افراد بیشتری جهت روی آوری و اشتغال در این حرف و کمک به اقصاد خانواده های ایرانی شده ودر سطح کیفی بالا موجبات صادرات بیشتر و متقابلا” ارز آوری و شناساندن بیشتر این هنر به علاقمندان در جای جای دنیا میشود و باعث افزایش گردشگری و جذب توریسم در مناطق قالی بافی می گردد.این مهم در سطح کلان جامعه موجبات افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه کشور می گردد.حتی جنبه های فردی و روانی قالی بافی برای قالیبافان به جهت اشتغال فکری وجسمی ،زمانی که در شرایط مناسب با رعایت ارگونومی محیط کار صورت می گیرد نیز نباید فراموش شود چراکه موجبات ” بهداشت روانی” قالیبافان را فراهم می آورد و البته جنبهء روحی روانی مفروش نمودن منازل با فرش دستباف که نمادی از پردیس بوده و خودروح نواز و دل انگیز است نیز نباید نادیده گرفته شود.

در دنیای امروز مسئولیت های جدیدی برای حرفه ها و شرکت ها به عنوان شهروند شرکتی تعریف شده و حتی در نظام سرمایه داری جهان غرب نیز قدرت های اقتصادی به وضع و اعمال قوانین و مسئولیت های اجتماعی در ارتباط با صنعت و حرفه های مختلف پرداخته وشدیدا” بکار می گیرند .متاسفانه در این راستا در کشور قوانین مدونی جهت موظف نمودن هر حرفه برای بجا آوردن این مسئولیت ها وجود ندارد، اما رعایت اخلاقیات باعث شده تا در این راستا به سهم و وسع خود در این حرفه سعی نماییم برای بافندگان زن سرپرست خانوار وخانواده هایی که بد سرپرست بوده ویا سرپرست دچار اعتیاد و … می باشد، به هر جهت در زندان به سر میبرد و یا از لحاظ مالی توان تامین مخارج زندگی را ندارد ، موجبات اشتغال ودرآمدزایی در بین این قشر را فراهم و در مناطق مختلف استان مشغول به فعالیت هستیم و حتی در مکان یابی جهت استقرار کارگاه در منطقه محروم شهرستان نیز این مهم را سرلوحهء کارمان قرار داده ایم و برای ترغیب ایندسته از بافندگان با پرداخت ” پاداش”مازاد بر دستمزد برای بافت های با کیفیت و تشویق کودکان این خانواده ها جهت پر کردن گوشهء بسیار اندکی از خلاءهای ذهنی و عاطفی آنان بنا به خواست و نظرشان به تهیهء هدایا،کتب درسی و آموزشی و حتی دارقالی کوچک برای آنهایی که ذوق و علاقهء درونی نسبت به این هنر دارند می پردازیم.و از آنجا که در زندگی مرفه ماشینی امروز به نسبت دیگر فعالیت ها ، فرشبافی کاری طاقت فرساست ونیاز به حوصله و پشتکار زیادی دارد تنها چیزی که می تواند موجب ترغیب و حفظ بافندگان در این حرفه شود پرداخت دستمزد بالاست زیرا نبود بافنده که زیربنای این سلسله فعالیتهاست موجب فلج شدن چرخهء تولید و نابودی آن میگردد و ما به شدت این مهم را مدنظر قرارداده و رعایت میکنیم تا انشاء الله در راستای ارج نهی به جایگاه بافنده و تداوم هنر بافندگی به عنوان یک هنر متعالی در جامعه موثر واقع شویم.
نویسندگان: خدابنده لو و جبار نیا – تولید کنندگان قالی اصیل بیجار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.