نوشته شده در یک دیدگاه

آسیب های احتمالی وارده به پوست در مراحل مختلف

آسیب های احتمالی وارده به پوست در مراحل مختلف

آسیب در مراکز کشاورزی: دامهای ضعیف که در کارهای کشاورزی استفاده می شوند می توانند موجب آسیبهایی درپوست آنها شوند. عوامل چون سوء تغذیه، بیماری، کودهای چسبیده به بدن، داغ خوردگی، سیخ زدگی، بریدگی خراش و ساییدگی کیفیت پوست راکاهش می دهد و ارزش آنها را کم می کند. این نهایت در خرید و فروش از ارزش آنها می کاهد.

آسیب های احتمالی وارده به پوست در مراحل مختلف

 

آسیب های احتمالی وارده به پوست در مراحل مختلف

آسیبهای پوست در زمان کشتار دام:

یک روش از کشتار حیوان بلند کردن لاشه با پاهای عقبی و بیرون آمدن خون ازبریدگی گلو می باشد. این روش رنگ گوشت و پوست را بهبود می بخشد و ترکیباتیکه موجب افزایش فساد پوست می گردد را جدامی کند.
بریدگی در پوست به دلیل تسهیل در جدا کردن لاشه از پوست و حفظ کردن شکل پوست، با دقت انجام می شود.
پوست از طریق کشش مکانیکی و یا به صورت دستی از لاشه جدا می شود. کشش زیاد درحیوانات کوچک موجب آسیب دیدگی در پوست می شود. روش کندن دستی به بریدگی افقی بزرگی جهت جدا کردن گوشت و چربی از پوست نیاز دارد. آسیب های ناشی از پوست کندن شامل بریدگی های عمقی و گذاشتن اثر انگشت در قسمت گوشتی و ایجادسوراخ در پوست می باشد.
عمق این بریدگی ها بر ضخامت تاثیر می گذارد و می تواند در کیفیت چرم نهایی و ارزش آن تعیین کننده باشد.

آسیب های پوست در زمان حمل نقل :

در پوست صدمه هایی از جمله خراشیدگی، کبودی بر اثر شرایط نامناسب حمل و نقل به کشتارگاه به وجودمی آید. همچنین لکه های بی رنگ و پررنگ چرم براثر افزایش سطح خون در پوست در زمان قبل از کشتار می باشد که این نشان می دهد نباید قبل از کشتار فشار روحی به حیوان وارد شود.

1 دیدگاه دربارهٔ «آسیب های احتمالی وارده به پوست در مراحل مختلف»

  1. […] محافظت مناسب مواد خام، روشهای نگهداری پوست به شرایط بهینه انبار در چرم سازی ها نیز بستگی […]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *