شماره حساب

تمامی شماره حساب ها به نام ” احسان شهنازی ” می باشند.

۱-بانک پاسارگاد
شماره کارت:  ۲۸۸۴-۴۶۳۵-۲۹۱۰-۵۰۲۲
شماره حساب:  ۱۳۰۴٫۸۰۰۰٫۱۰۹۱۱۸۳۷٫۱
۲-بانک تجارت
شماره کارت:  ۱۶۲۵-۱۳۱۵-۸۳۱۰-۵۸۵۹
شماره حساب:  ۰۰۰۸۳۲۶۵۵۹۲۵۴
۳- بانک ملی
شماره کارت:  ۸۰۹۲-۳۹۶۰-۹۹۷۵-۶۰۳۷
شماره حساب:  ۰۳۴۴۰۴۸۴۸۰۰۰۴

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.