شماره حساب

تمامی شماره حساب ها به نام ” احسان شهنازی ” می باشند.

1-بانک پاسارگاد
شماره کارت:  2884-4635-2910-5022
شماره حساب:  1304.8000.10911837.1
2-بانک تجارت
شماره کارت:  1768-4787-8310-5859
شماره حساب:  0001626671078
3- بانک ملی
شماره کارت:  1703-1515-9918-6037
شماره حساب:  0344048480004

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یک × دو =