شماره حساب

تمامی شماره حساب ها به نام ” احسان شهنازی ” می باشند.

۱-بانک پاسارگاد
شماره کارت:  ۲۸۸۴-۴۶۳۵-۲۹۱۰-۵۰۲۲
شماره حساب:  ۱۳۰۴٫۸۰۰۰٫۱۰۹۱۱۸۳۷٫۱
۲-بانک تجارت
شماره کارت:  ۱۷۶۸-۴۷۸۷-۸۳۱۰-۵۸۵۹
شماره حساب:  ۰۰۰۱۶۲۶۶۷۱۰۷۸
۳- بانک ملی
شماره کارت:  ۸۰۹۲-۳۹۶۰-۹۹۷۵-۶۰۳۷
شماره حساب:  ۰۳۴۴۰۴۸۴۸۰۰۰۴

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

19 + 16 =