نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

کفپوش مناسب برای افراد معلول

کفپوش مناسب برای افراد معلول

ضعف و ناتوانی افراد معلول، راه رفتن را برای آنها سخت کرده است. خانواده هایی که فرد معلول در خانه دارند باید برخی نکات ایمنی را در خصوص سلامت فیزیکی این افراد رعایت کنند:

کفپوش مناسب برای افراد معلول

ادامهٔ «کفپوش مناسب برای افراد معلول»