نوشته شده در یک دیدگاه

حذف لکه از روی محصولات چرمی

حذف لکه از روی محصولات چرمی

حذف لکه از روی کالای چرمی

1-با پارچه نرم روغن را از سطح چرم   بردارید, به روغن فشار ندهید.
2-مقداری آرد ذرت روی لکه روغنی بریزید تا بطور کامل لکه را بپوشاند. می توان به جای آرد ذرت از پودر بچه هم استفاده کرد.
3-اجازه دهید 3 الی 4 ساعت آرد ذرت روی لکه بماند.
4-با جارو برقی و یا با پارچه خشک و نرم آرد ذرت را پاک کنید.
5-اگر بعد از این مراحل لکه کامل حذف نشده باشد. از محلول 1:1 سرکه سفید و نمک استفاده کنید.

برای این کار پارچه نرمی را با محلول فوق خیس کرده و روی لکه بکشید.

6-محل را با پارچه ی آب مقطر بشوئید.

ادامهٔ «حذف لکه از روی محصولات چرمی»