نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

تعریف چرمسازی و مراحل آن

تعریف چرمسازی و مراحل آن

تعریف چرمسازی

چرمسازی یا دباغی پوست فرآیند فیزیکی شیمیایی است که بر اثر اعمال فیزیکی و تاثیرات مواد شیمیایی و یا گیاهی پوست خام فاسد شدنی به کارایی فاسد نشدنی و با ارزش و قابل استفاده برای انسان بنام چرم تبدیل می شود.

ادامهٔ «تعریف چرمسازی و مراحل آن»

نوشته شده در یک دیدگاه

چگونه صندلی چرم را تمیز کنیم ؟

براي تميز كردن مبل چرم

محلول آب نیم گرم و صابون، بهترین وسیله برای تمیزکردن صندلی های چرمی است . آب صابون را با پارچه نرمی به آرامی روی چرم بمالید. مواظب باشید لکه های آب صابون روی چرم باقی نماند.

 

ادامهٔ «چگونه صندلی چرم را تمیز کنیم ؟»