نوشته شده در یک دیدگاه

لغات اصطلاحات در صنعت فرش

لغات اصطلاحات در صنعت فرش

افشان : طرحی از قالی که شاخه ها، برگ ها و گل ها به عنوان نقش و نگار در زمینه ی آن پراکنده شده اند. از نقشمایه های اصلی این طرح گل های شاه عباسی، شکوفه ها و ریزه گل هایی است که به صورت به هم پیوسته متن قالی را پوشانده اند. افشان خطایی، افشان شکسته و افشان شاخه پیچ از انواع این طرح هستند.

ادامهٔ «لغات اصطلاحات در صنعت فرش»