نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

دریافت امضا دیجیتال

قابل توجه شرکت های دولتی:

فروشگاه پادری با دریافت توکن و امضا دیجیتال به اسم شرکت «خدمات فنی و مهندسی شهباز» از این به بعد می تواند در مناقصات و مزایدات دولتی شرکت نماید.

 

مراحل دریافت امضا دیجیتال:

مدیریت کسب و کار به همراه مدارک هویتی و جواز کسب به یکی از مراکز رسمی صدور گواهی امضا دیجیتال در مراکز استان مراجعه می کند. پس از بررسی مدارک و ثبت آن ها در سیستم برگه حاوی رمز به فرد داده می شود.

سپس با در دست داشتم برگه رمز به معدود مراکز اسناد رسمی تعیین شده (که در مراکز استان واقع شده اند) مراجعه می کند و با طی مراحلی توکن به فرد واگذار می گردد.

اعتبار این توکن ها یکساله است.