نوشته شده در 2 دیدگاه

روشهای مراقبت از فرش ماشینی

برای مبارزه با آسيب هاى وارده به فرش ماشینی، مبارزه از طريق مواد اوليه آن بسیار ساده است که نياز به تخصص، اطلاعات و مهارت زیاد ندارد. انتخاب مواد اوليهٔ خوب، حفظ سلامت اين مواد در حين حمل و نقل، شستشو، انبار کردن، ريسندگى، رنگرزي، و …؛ توجه داشته باشید که ضد بيد نمودن فرش ماشینی و مواد اوليه از بهترين راهکارهای اين مراقبت است. همچنین از طريق حفاظت فرش های ماشینی بافته شده نيز مي توان اين مراقبت را ادامه داد. رعایت مواردی که در ادامه توضیح می دهیم، برای انجام این کار ضروری به نظر میرسد…

ادامهٔ «روشهای مراقبت از فرش ماشینی»