Posted on ۱ Comment

نامهای انواع فرش دستبافت از نظر اندازه

فرش دستباف یا دستبافت ایران را از جنبه های گونان گون میتوان به انواع مختلفی تقسیم نمود. اما یکی از تقسیم بندی های مهم در فرش دستبافت، تقسیم انواع فرش دستبافت از نظر اندازه است. در اهمیّت این امر همین بس که اندازه های مخلف فرش دستبافت تا آن حد در فرهنگ و زبان مردم ایران زمین اهمیت داشته …

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید…

Continue reading نامهای انواع فرش دستبافت از نظر اندازه

Posted on ۱ Comment

آشنایی با انواع فرش دستبافت و اصطلاحات رایج آن

ویژگیهای یک فرش (قالی) دستبافت

فرش دستباف دارای سه مشخصه زیر می باشد:
1- دارای تار و پود می باشد.
2- پرز داشته باشد.
3- پرزها دور تارها گره خورده باشد.
برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید…

Continue reading آشنایی با انواع فرش دستبافت و اصطلاحات رایج آن

Posted on ۱ Comment

طبقه بندی فرش ها بر اساس اندازه

1– قالیچه های بسیار کوچک به نام های پادری ، پاتختی و پشتی به ابعاد تقریبی 60 * 50 و 80 * 60 و 90 * 60 سانتی متر .

2 – قالیچه های کوچک به نام ذرع و نیم به اندازه های تقریبی 150 * 100 سانتی متر و ابعاد مشابه .

در بازار قالیچه هایی در مقیاس کوچک تر از این اندازه ها را به نام ذرع و چارک می نامند .

3 – قالیچه هایی به نام موصل به اندازه های تقریبی 200 *130 سانتی متر .

4 – قالیچه های متوسط به نام سجاده یا دو ذرعی به اندازه های تقریبی 210 * 150 سانتی متر .

5 – قالیچه های بزرگ و قالی های کوچک در ابعاد تقریبی 150 * 250 و 170 * 280 سانتی متر و یا اندازه های مشابه که در اصطلاح به آنها پرده می گویند .

6 – قالی های کوچک و بزرگ در اندازه های 2 * 3 و 5/2 * 5/3 و 4 * 3 و 5 * 4 و 5/4 * 6 متر و یا اندازه های مشابه بافته می شود .

در قالی های به ابعاد فوق اختلاف بین طول و عرض به طور معمول یک متر در نظر گرفته می شود .

7 – به غیر از ابعاد فوق در مراکز بافندگی ایران بنابر سنت ها و عادت های بافنده ها ، کناره های کوتاه که در اصطلاح به آنها خَرک گفته می شود به اندازه های تقریبی 90 – 80 * 230 – 180 سانتی متر و کناره های معمولی به عرض 70 تا 110 سانتی متر و طول 280 تا 1600 سانتی متر نیز بافته می شوند .

کَلِگی و یا سرانداز کناره ی عریضی است به ابعاد تقریبی 120 تا 180 سانتی متر عرض و 250 تا 500 سانتی متر طول که معمولا راهروهای فراخ را با آن می پوشانند و یا در بالا و پایین فرش اصلی سالن پهن می شوند .

علاوه بر مقیاس های یاد شده در بسیاری از مناطق بافندگی ایران از جمله کرمان ، تبریز ، بیرجند ، شیراز ، بختیاری ، نایین و غیره فرش های مربع به اندازه های 1 * 1 و 5/1 * 5/1 و 2 * 2 و 5/3 * 5/3 متر بافته می شوند . در اصفهان ، تبریز و قم فرشینه های گرد و بیضی شکل در مقیاس های نه چندان بزرگ و به تعداد نه چندان انبوه تولید می شوند .

منبع : افسانه جاویدان فرش ایران