Posted on پیام بگذارید

تاثیر کفپوش در دکوراسیون داخلی

تاثیر کفپوش در دکوراسیون داخلی

با انتخاب کفپوش مناسب، حس خوب را به خانه خود بیاورید. چرا که کفپوش مناسب علاوه بر زیبایی می تواند همراه با راحتی برای اعضای خانواده باشد به ویژه اگر کودک، فرد معلول یا مسن در خانواده داشته باشید.

تاثیر کفپوش در دکوراسیون داخلی

Continue reading تاثیر کفپوش در دکوراسیون داخلی

Posted on پیام بگذارید

کاربرد کفپوش در مراکز توانبخشی

کاربرد کفپوش در مراکز توانبخشی

مراکز توانبخشی روزانه چند ده نفر مراجعه کننده با ناتوانی های جسمی و حرکتی مختلف برای بررسی و درمان معلولیت ها و ناتوانی فیزیکی دارند.

کاربرد کفپوش در مراکز توانبخشی

Continue reading کاربرد کفپوش در مراکز توانبخشی

Posted on پیام بگذارید

استفاده از کفپوش در خانه سالمندان

استفاده از کفپوش در خانه سالمندان

با توجه به آسیب پذیر بودن و ضعف جسمانی سالمندان، لیز خوردن و به زمین خوردن آنها، متداول ترین مشکل در خانه سالمندان می باشد.

استفاده از کفپوش در خانه سالمندان

Continue reading استفاده از کفپوش در خانه سالمندان

Posted on پیام بگذارید

مزیت کفپوش برای افراد مسن

مزیت کفپوش برای افراد مسن

رایج ترین حادثه برای افراد مسن به دلیل ابتلا به انواع بیماری ها و ضعف قدرت بدنی و جسمانی آنها، بهم خوردن تعادل و زمین خوردن آنهاست. برخی از خانواده ها تمایل دارند که از پدر و مادر مسن خود در خانه نگهداری کنند.

مزیت کفپوش برای افراد مسن

Continue reading مزیت کفپوش برای افراد مسن