Posted on پیام بگذارید

کفپوش مناسب برای افراد معلول

کفپوش مناسب برای افراد معلول

ضعف و ناتوانی افراد معلول، راه رفتن را برای آنها سخت کرده است. خانواده هایی که فرد معلول در خانه دارند باید برخی نکات ایمنی را در خصوص سلامت فیزیکی این افراد رعایت کنند:

کفپوش مناسب برای افراد معلول

Continue reading کفپوش مناسب برای افراد معلول

Posted on پیام بگذارید

کفپوش برای آسانسور

کفپوش برای آسانسور

به علت رفت و آمد زیاد با آسانسور، کف آن به تدریج خراب می شود و هزینه تعمیر آن، بسیار بالاست. پیشنهاد ما استفاده از کفپوش های متنوع فروشگاه اینترنتی پادری است.کفپوش برای آسانسور
Continue reading کفپوش برای آسانسور

Posted on پیام بگذارید

نصب کفپوش

نصب کفپوش

آیا میدانستید که خودتان هم می توانید کفپوش را نصب کنید؟ نیاز نیست مبلغی را هم برای هزینه نصب در نظر بگیرید.

نصب کفپوش
Continue reading نصب کفپوش