نوشته شده در یک دیدگاه

فرش گردشگران خارجی بافته میشود

1595554

سرویس خبری روزنامـه ارک – فرشی با هـزاران گـره تـوسـط گردشگران خارجی و طرحی از خرس قهوه ای بافته می شـود تـا یادگاری از گردشگران منـطـقـه پاسارگاد باقی بماند . امیر مـیـری، یـکـی از فـعـالان اقامتگاههای بوم گردی و مالـک کلبه آقامیر پاسارگاد گـفـت : ایـن فـرش در اندازه ۸۰ در ۱۰۰ سانـتـی مـتـر توسط توریست هایی که به کلبه آقامیر می آیند بافته می شود نخ . های بکـار رفـتـه در آن پشـم خالص است و در حـاشـیـه آن نقش پرچم کشورها نیـز وجـود . دارد دور تا دور فرش گل قالـی های قدیمی است که به آن پنجه خرس می گویند . با این کار هـم قالی با طرح های پنـجـه خـرس احیا می شود و هم گردشـگـران در بافت آن مشارکت دارند . وی افزود : بعـد از نـمـایشـگـاه محیط زیست این فرش رونمایی میشود و اولین گره آن تـوسـط گردشگران خارجی زده خواهـد شد زمان اتمام بافت این قالی هم به تعداد گردشـگـران خـارجـی بستگی دارد . میری ادامه داد : طرح وسط ایـن قالی نقش خرس قهوه ای اسـت . به این منظور که پاسارگاد محـل زندگی این نوع خرس اسـت و کسی حق تعرض به محدوده او را ندارد . ما حتی برای حمایت از این نوع خرس کمپین حمایت از خرس قهوه ای را نیز راه انـدازی کــرده ایــم و آن را داخــل سایت نــیــزkhersi.blogfa.com قرار داده ایم.